Bijbelvertalingen en Het Gezag van de Bijbel

Wie gelooft dat de Bijbel het Woord van God is, is er van overtuigd dat dit woord bekend moet worden gemaakt onder de mensen. Daarom is ook vertaling van de Bijbel noodzakelijk. Want: de oorspronkelijke talen, Hebreeuws, Grieks en Aramees, wordt door de massa niet gelezen of gesproken.

Deze talen hebben zelf daarnaast ook een ontwikkeling doorgemaakt door de eeuwen heen. Waardoor je, als je bijvoorbeeld al het tegenwoordige Hebreeuws zou beheersen, dat onvoldoende is om de oude teksten te begrijpen.

Een (goede) vertaling, door experts gemaakt, is daarom essentieel. Ze moeten beschikken over diepgaande kennis van de talen en het is een vereiste dat ze ook goed op de hoogte zijn met de inhoud van de Bijbel. Daarnaast is het uiteraard héél belangrijk dat ze een goed inzicht en begrip hebben van de tijd, de cultuur, waarin de Bijbelse verhalen tot stand kwamen en geschreven werden.

Bijbelvertaling

De eerste (gedrukte, complete) Nederlandse Bijbelvertaling verscheen in 1480. De eisen voor een vertaling van de Bijbel zijn vaak maar summier; de synode van Dordrecht stelde bijvoorbeeld maar een paar eisen aan de vertaling die we nu kennen als de “Staten Vertaling”.

De twee belangrijkste eisen voor een Bijbelvertaling zijn:

  1. Het woord van God doorgeven en daarom ‘getrouw en nauwkeurig vertalen‘;
  2. Het woord van God begrijpelijk overbrengen aan de lezer. Een technisch correcte, of veel te letterlijke, vertaling is immers niet altijd even begrijpelijk voor een lezer van nu!

Gezag van de Bijbel

Dit kan (en zal) leiden tot verschillen in vertalingen. En dat is geen enkel probleem. Kennis van vertalers is de afgelopen eeuwen toegenomen, grondtekstverzamelingen verbeterd, er is meer inzicht gekomen door archeologische vondsten en ga zo maar door. Die verschillen zijn daarom niet negatief maar pósitief!

De variaties die we in vertalingen zien, door de eeuwen heen maar ook wanneer we hedendaagse vertalingen vergelijken, geven de rijkdom aan van de grondtekst. Door deze vertalingen naast elkaar te leggen en te bestuderen krijgen we alleen maar méér inzicht in die rijkdom.

Geen énkele Bijbelvertaling is daarom gezaghebbend. Laat staan dat een vertaling een ‘verbetering’ van de grondtekst zou zijn en een vertaling alleen afdoende is, zonder de grondteksten. Het gezag van de Bijbel is niet te ontlenen aan één specifieke vertaling. Daarmee doen we niet alleen ons zelf, als lezers van het Woord, tekort maar bovenal Gods Woord!

BijbelCollege meer dan zeshonderd studenten in 2022

Diploma BijbelCollegeHet BijbelCollege heeft in 2022 inmiddels het aantal van zeshonderd ingeschreven studenten gepasseerd!

Sinds een aantal weken is het aantal ingeschreven gebruikers bij het BijbelCollege de zeshonderd studenten gepasseerd.

Het aantal afgelegde examens is aanzienlijk lager maar veel studenten bestuderen vaak maar een gedeelte van de aangeboden stof. Sommige studenten zijn nog niet zover dat ze een examen afnemen of haken helaas na enige tijd af.

Slagingspercentages BijbelCollege

Zestig van de zeshonderd studenten hebben inmiddels het examen voor het Bijbel Basis Certificaat gedaan, daarvan zijn eenentwintig studenten (35%) geslaagd voor het examen. Het Certificaat Bijbelse Studies is door dertig studenten afgelegd. Daarvan zijn er twaalf (40%) geslaagd.

De slagingspercentages zijn niet erg hoog, maar wij zien geen aanleiding de normen aan te passen. Immers, de examens toetsen of de aangeboden stof afdoende is bestudereerd en eigen gemaakt is. Daarnaast zou het verlagen van de normen een vertekend beeld geven voor wat betreft de reeds eerder behaalde certificaten.

Het BijbelCollege is, ondanks dat het gratis is, immers een serieuze online bijbelschool! Zowel qua inhoud áls in de geleverde inspanning door- en studielast voor de studenten.

 

Het Verhaal van de Kerk

Op het blog Bijbelstudie.info (van de voorzitter van de stg. Yarah) is de laatste maanden een serie artikelen verschenen over de kerkgeschiedenis, het verhaal van de kerk wordt hier gevolgd vanaf de eerste gemeenten tot en met de opwekkingsbewegingen in de 18e en 20e eeuw.

het verhaal van de kerk

Het verhaal van de kerk is relevant. Héél relevant. Het onstaan van de Christelijke gemeente en de geschiedenis van de jonge christelijke kerk. De kerkgeschiedenis, het verhaal van het ontstaan van de kerk is het verhaal van het ontstaan van je ‘familie’, het verhaal van het werk van God.

Het verhaal van de Kerk

Alle artikelen die tot nu toe zijn gepubliceerd staan hieronder. Mogelijk dat deze artikelen in de toekomst, na enige redactionele bewerking, zullen worden samengevoegd in een e-boek of tot (een aantal) lessen voor deze website.

Christendom en Islam

Gerelateerde artikelen

 

Certificaat behaald en afgestudeerd aan het BijbelCollege Mei 2022

In de maand mei 2022 is er wederom een student, G.A. Boon, die het Bijbel Basis Certificaat behaald heeft en is E.J. Koolmees de zesde student die is afgestudeerd aan het BijbelCollege.

Dhr. Koolmees heeft na het behalen van de certificaten een scriptie gemaakt over het onderwerp “Ontstaan van de kerk en haar versplintering”. Deze kan, net als alle eerdere ingeleverde scripties, hier worden gelezen.

Elke scriptie is een persoonlijke weerslag, opvatting en exegese van het Woord van God. Dhr. Koolmees heeft een interessante scriptie gemaakt gericht op het ontstaan van de eerste gemeente en hoe de kerk(en) over de eeuwen heen versplinterden als in dat er verschillende stromingen ontstonden. Zeer lezenswaardig!

Inmiddels hebben hiermee 21 studenten het Bijbel Basis Certificaat behaald. Middels het (formeel) behalen en aanvragen van een certificaat en/of het diploma steunen de studenten ook het Bijbel College.

 

De Bijbel Door – gratis bijbelcursus

Gratis Bijbelschool Bijbels Theologisch OnderwijsHet Bijbel College biedt een uitgebreide gratis opleiding voor het Diploma Bijbelse Studies. Maar wat als je toch graag een iets minder intensieve gratis maar toch goede bijbelcursus zoekt? Dan is er onder andere de Bijbelcursus van De Bijbel Door, van de makers van de BijbelApp YouVersion.

Naast de gratis bijbelcursus van De Bijbel Door zijn er ook nog veel andere gratis bijbelcursussen en bijbelscholen. Op onze linkspagina hebben we er een aantal vermeld.

Gratis Bijbelcursus De Bijbel Door

De gratis bijbelcursus van De Bijbel Door kun je vinden via https://www.bijbelwoord.nl/bijbelwoord-cursuspagina/. De cursus bestaat uit een serie van vijf delen, die samen 65 lessen bevatten. Met deze lessen ga je door de hele Bijbel heen. Daarnaast zijn er ook cursussen beschikbaar over andere deelonderwerpen.

Meer op onze links-pagina.

 

Inloggen Toetsen Yarah BijbelCollege

beveiliging website bijbelcollege.nlHet inloggen voor de online toetsen van het Yarah Bijbel College was enige tijd niet mogelijk. De oorzaak lag in het feit dat één van de plugins, die voor de beveiliging van de website zorgt, door de makers is aangepast. Met als gevolg dat deze niet goed meer werkte.

Wij hebben het probleem hersteld en de betreffende beveiling vervangen door een andere beveiliging. Deze beveiliging is noodzakelijk om te voorkomen dat onze website wordt misbruikt en/of gehackt.

Ook zorgt het er voor dat zeker is dat de gebruikers van de website, die een toets willen afleggen, in een veilige omgeving deze afleggen.

Door de aanpassing is nu ook het resetten van uw wachtwoord weer mogelijk (ook dit werkte niet goed meer).

Helaas zijn wij hierin afhankelijk van software van derden, die aangeboden wordt via de WordPress website. Deze software-makers stoppen soms zonder mededeling met het onderhouden van hun software of het product wordt doorverkocht (zoals nu gebeurd was) aan een andere programmeur die -in dit geval- helaas de software “vernield” heeft (wij zijn niet de enige website met dit probleem, zo bleek).

Onze excuses voor de overlast!

 

 

BijbelCollege op nieuwe server

De website van het BijbelCollege is vandaag overgezet naar een nieuwe webserver. Alle gemaakte toetsen, informatie en gebruikersgegevens zijn overgezet naar de nieuwe omgeving.

Na uitgebreid testen en het gladstrijken van wat kleine probleempjes draait de website van het BijbelCollege, net als de Stg. Yarah en andere sites er aan gerelateerd, nu op een nieuwe webhosting-omgeving. De hosting-omgeving is voorzien van de laatste versies van besturingssoftware, beveiliging- en server-software.

Foutje proeftoets

In de proeftoets zat al een tijdje een foutje waardoor de puntentelling niet klopte (punt werd bij juist antwoord niet toegekend). Ook deze hebben we vandaag opgelost.

Probleem met inloggen

De laatste tijd is er een probleem geweest met het inloggen voor de toetsen. Een oplettende gebruiker van onze website attendeerde ons hier op. De oorzaak is gevonden en het is inmiddels opgelost.

beveiliging website bijbelcollege.nlDoor een update in de beveiligingssoftware was het enige tijd, zonder dat wij dat wisten, niet mogelijk om een account aan te maken en/of toetsen af te leggen op de website van het BijbelCollege. We hebben de firewall-software verwijderd en andere software geïnstalleerd waardoor het probleem is opgelost.

Beveiliging is helaas een ‘noodzakelijk kwaad’ voor websites. Immers, u laat uw gegevens (email adres, wachtwoord) achter bij ons. Daarnaast willen we niet dat de website van het Bijbelcollege door anderen misbruikt wordt.

Naast een ‘firewall’ is er ook een Secure Socket Layer (SSL) Certificaat in gebruik. Zodat gegevens die u verzend via de website vanaf uw computer en vice-versa versleuteld zijn en anderen niet kunnen ‘meekijken’.

U kunt vanaf heden weer inloggen op uw account via deze link.

Website Bijbelcollege nu volledig geschikt voor mobiel gebruik

Het Bijbelcollege, de gratis online Bijbelschool, heeft haar website aangepast aan de eisen van deze tijd en is nu volledig ‘responsive’, met andere woorden: geschikt voor gebruikers van smartphones en tablets. De aanpassing kon worden gedaan door naar een nieuwe versie van het gebruikte “thema” over te stappen welke meer mogelijkheden biedt aan ons.

website bijbelcollege responsiveDoor het overzetten naar een thema dat meer geschikt is voor mobiel gebruik ziet de site er op dit moment iets ‘eenvoudiger’ uit. Binnenkort gaan we dit nog wat proberen te verbeteren maar we denken dat de voordelen voor de mobiele gebruikers sterk opwegen tegen een eenvoudiger site op de PC! En misschien vindt u, als student, deze lay-out voor de PC ook wel prettig?

Voor de website maken wij gebruik van het WordPress programma met een (gratis) WordPress theme, waardoor we website eenvoudig kunnen beheren en onderhouden. De website wordt gesponsored door het bedrijf van de voorzitter van de Stg. Yarah, Brinkman.IT.

De sponsoring is in de vorm van gratis hosting en onderhoud van de website alsmede het onderhouden van de examensoftware. De foto’s op de website zijn, evenals de software, gratis stockfoto’s en een aantal eigen gemaakte foto’s.

Gratis Bijbelschool volgen?

Wil je een gratis Bijbelschoolopleiding volgen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Steun ons werk!

Door de inzet van vrijwilligers (die geen vergoeding ontvangen!) en gebruik van gratis software (Open Source), gratis en/op eigen foto’s enzovoorts kunnen we de kosten van deze website extreem laag houden.

Toch hebben ook wij soms wel een paar kostenposten voor bijvoorbeeld lesmateriaal, de domeinnaam, kosten voor een bankrekening en wat kantoormateriaal.

Wilt u het werk van de stichting steunen? U kunt uw gift overmaken op:

rek.nr. (IBAN) NL54 INGB 0004 4755 98
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH
o.v.v. Bijbel College

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Dat Geloof Ik Niet! Bijbel: Mythe of Waarheid?

De Bijbel? Dat Geloof Ik Niet!Dat Geloof Ik Niet! Bijbel: Mythe of Waarheid?
Gratis e-book, PDF-formaat
https://www.yarah.nl/dat-geloof-ik-niet/

Is het wel waar wat we in de Bijbel lezen? Is de Bijbel een boek vol mythische verhalen, een collectie van overleveringen zonder enige historische grondslag of steekhoudend, bijvoorbeeld archeologisch, bewijs?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

– Inconsistenties in de Bijbel
– Het Scheppingsverhaal
– Samenstelling en datering van de Bijbel
– De God van het Oude Testament
– Het Volk in de Woestijn
– Sporen in Egypte
– Archeologische vondsten
– De Habiroe bedreigen Kanaän
– Jezus, de Zoon van God?

Download via: https://www.yarah.nl/dat-geloof-ik-niet/

Een boek(je) dat als Apologetiek (Grieks: απολογία, apologia, verdediging, verontschuldiging) werk kan worden beschouwd, omdat het onderwerp het verdedigen van het geloof is door middel van redenering en bewijsvoering hiervoor.

Het boek(je) mag gratis worden doorgegeven aan derden, mits zonder winstoogmerk en ongewijzigd.