Welkom bij het BijbelCollege

Hartelijk welkom bij de Gratis Bijbelschool “Yarah Bijbel College”. Een initiatief van de Stichting Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah. Het Yarah Bijbel College is een volledige, gratis, online Bijbelschool gevestigd in Nederland.

Wie verklaart het mij?

Dat u deze website bezoekt is geen toeval. U hebt waarschijnlijk op een link geklikt of via Google gezocht naar een gratis bijbelschool, gratis bijbelcursus of meer informatie over het Christelijke geloof. U wilt meer weten over de Bijbel of U zoekt wellicht verdieping van uw geloofsleven? Wij hopen met deze online bijbelcursus dit te kunnen bieden.

Geopende Bijbel Certificaat Bijbelse Studies

Toen ik zelf jong was zocht ik naar de waarheid. Wie had er gelijk? Wie verklaart mij mijn bestaan? Was ik als mens het gevolg van een schitterend ongeluk dat bij toeval had geleid tot het ontstaan van de aarde en alles wat er omheen is?

Was de waarheid te vinden in de Koran (die ik bestudeerd heb), of was het toch het Christendom, waar ik mee opgevoed was? Ik kwam tot de overtuiging dat voor het ‘schitterende ongeluk’ te weinig bewijs was. Dat er allerlei interessante zaken in de aardbodem worden gevonden is zondermeer waar. Maar ook de evolutietheorie is géén sluitend wetenschappelijk model.

De Koran vond ik onbegrijpelijk en niet geloofwaardig, al was het maar omdat er zulke ernstige fouten in zitten. Een boek dat “van God neergedaald is” dient volstrekt foutloos te zijn, immers?

De Bijbel bleek in veel opzichten niet alleen een betrouwbaar boek te zijn, het bevatte ook een verhaal dat mij overtuigde. Het verhaal van Jezus. De man die kwam om de mensen weer met hun Schepper in contact te brengen en daar veel, héél veel, voor over had. Zijn eigen leven gaf hij om dat herstel van de verbroken relatie tussen God en mens te bewerkstelligen. Dan ben je óf daadwerkelijk wie je claimt te zijn, namelijk Gods Zoon, óf je bent iemand die “de weg kwijt was”. In dat laatste geval zouden we nooit meer iets van Jezus hebben gehoord na zijn dood.

Op jonge leeftijd besloot ik dat de Bijbel van alle opties die ik kende en onderzocht had de meest logische, hoewel niet wetenschappelijk sluitend want zo is het niet bedoeld, verklaring gaf voor het ontstaan van leven. Als énige een verklaring geeft voor het bestaan van deze wereld. Voor het bestaan van mens én dier. Een verklaring van het “waaróm zijn wij hier eigenlijk?”.

Een doelbewuste creatie

opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden”(Efeze 3:10).

God maakte Zijn schepping (de gemeente, als volk van God, behoort daar toe) zodat de “overheden en de machten in de hemelse gewesten” Hem eer zouden geven. Dát was het doel van de schepping! Jesaja 43:7 zegt het zo “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”.

Het was een doelbewust scheppen, we zijn hier als gevolg van een doelbewuste creatie.

De Bijbel, Zijn Woord

Die ontdekking heeft er toe geleid dat ik de Bijbel meer en meer ging bestuderen. Cursussen, actief geworden in evangelisatie, tienerwerk, kadertraining gevolgd, bijbelstudie leiden, mede-oprichter van een gemeente.

Sinds 1992 ben ik betrokken bij de Stichting Yarah en de rechtsvoorganger “Werkgroep Bijbel Akueel”. Het doel van de Stichting Yarah is altijd geweest: onderwijs over de Bijbel aanbieden. Omdat we geloven dat alléén de Bijbel de waarheid bevat. Een réddende waarheid. Die de mens niet alleen een uitzicht op eeuwig leven mét God biedt maar ook nu al een (geestelijk) rijker, meer bevredigend, leven met God geeft.

Gratis Bijbelschool

Rudy | Voorzitter Stg YarahSinds 2004 heeft de Stichting Yarah online bijbelcursussen gepubliceerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot deze gratis Bijbelschool via internet. Inmidels hebben honderden mensen zich de afgelopen jaren ingeschreven en zijn er ook tientallen die een certificaat of Diploma Bijbelse Studies hebben behaald.

Natuurlijk is het fijn een certificaat of zelfs een diploma te behalen. Maar het is niet het belangrijkste of noodzakelijk. Het meest belangrijke is dat het openen van Gods Woord en het bestuderen er van een zegen uitwerkt in uw leven. Want dat doet het. Het openen van Gods Woord geeft licht op je levenspad (Psalm 119:105).

We hopen en bidden dat deze gratis bijbelschool daarom tot veel zegen mag zijn. Ook voor U!

R. Brinkman
(Stichting Yarah)