Overzicht van het Nieuwe Testament

Overzicht van het Nieuwe Testament (gratis download)Het Overzicht van het Nieuwe Testament bevat een schematische bespreking van het Nieuwe Testament, alle boeken en brieven, geordend naar type boek en brief. Daarnaast bevat het een appendix met een klein aantal aanvullende (achtergrond)artikelen, welke eerder via deze website ook zijn verschenen.

In de inleiding wordt enige algemene, inleidende, informatie en achtergrond over het Nieuwe Testament en de periode van ontstaan gegeven. De bespreking van de Evangeliën, Handelingen, brieven van Paulus, Petrus, Jakobus, Judas en Johannes alsmede de Openbaringen aan Johannes zijn kort en schematisch.

De hoop is dat deze puntsgewijze samenvatting van het Nieuwe Testament, net als de eerdere publicatie van het Overzicht van het Oude Testament, niet alleen een handig naslag- en hulpmiddel voor uw studie van de Schriften is maar ook tot veel zegen mag zijn.

» Download: Overzicht Nieuwe Testament

 

BijbelCollege
Author: BijbelCollege

Beheer BijbelCollege