Home » Programma » Scofield Cursus

Scofield Cursus

Deze cursus is opgebouwd uit drie delen. De cursus bevat als eerste een serie inleidende artikelen (doctrine). Het tweede deel is een serie studies van de hand van dr. C.I. Scofield, de bekende ‘Scofield Cursus’. De lessen zijn qua taal- en stijl gemoderniseerd, inhoudelijk zijn er geen wijzigingen gemaakt.Het derde deel bevat aanvullende lessen, presentaties, artikelen, e.d. inclusief diverse inleidingen op theologische onderwerpen.

Net als bij de Basiscursus geldt ook hier dat elke module, of zelfs elke les, apart kan worden gevolgd danwel bestudeerd.

Certificaat
U kunt dit programmadeel afsluiten met een toets welke bij voldoende resultaat (gemiddeld 70% score) recht geeft op een certificaat. Aanbevolen wordt om, voor u de toetsen afneemt, de gehele serie goed door te nemen.

I. OVER- EN UIT DE BIJBEL
Het deel “Over de Bijbel” bevat inleidingen en basislessen die handelen over de basisprincipes van het Christelijke geloof, vanuit de Bijbel. Ten behoeve van de leesbaarheid voor hen die niet zo bekend zijn met de Bijbel is vaak gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004, 1e druk).

II. SCOFIELD’s BIJBEL LESSEN (Scofield Cursus)
Dit gedeelte bestaat uit (uitgebreidere) studies van de hand van dr. C.I. Scofield. De lessen zijn qua taal- en stijl gemoderniseerd, inhoudelijk zijn er geen wijzigingen gemaakt. De bijbelvertaling die gebruikt is voor de Scofield Cursus is de NBG 1951 daar deze dicht bij de oorspronkelijke teksten staat (daardoor geschikter voor studie) en toch goed leesbaar is.

III. AANVULLENDE LESSEN EN ARTIKELEN
Aanvullende lessen, presentaties, artikelen, e.d. inclusief diverse inleidingen op theologische, onderwerpen. Met deze inleidingen pretenderen we niet volledig te zijn maar een basisverkenning van diverse theologische begrippen te geven. De gebruikte vertaling is de NBG 1951.

III.a Aanvullende, gerelateerde, artikelen en presentaties

III.b Engelstalig studiemateriaal

(niet geëxamineerd)