Biografie

In deze rubriek vindt u een aantal biografieën van -voor deze cursus- relevante broeders; predikanten, evangelisten e.a. die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de ‘evangelische theologie’ en waarvan voor deze website materiaal is gebruikt. Deze rubriek is uiteraard absoluut niet volledig!

Met het (kort) beschrijven van de levensloop van deze broeders wordt niet beoogd hen op een voetstuk te plaatsen of als mens te bewierroken. Dit zouden zij zelf nooit hebben gewild. Wel kunnen we door hun levens heen zien hoe machtig God kan werken en een mens kan gebruiken in dienst van de verkondiging van Zijn Woord.

Klik op één van de namen om hun (verkorte) levensverhaal te lezen.