Contact Yarah Bijbel College

Contactinformatie Yarah Bijbel College

Het Yarah Bijbel College wordt volledig door vrijwilligers onderhouden. Daarom kunnen wij helaas weinig tot geen tijd vrijmaken voor inhoudelijke vragen over de lessen danwel ondersteuning bij het bestuderen hiervan. Het beantwoorden van vragen kan daarom geruime tijd op zich laten wachten. 

Postadres

Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah
t.a.v. Bijbel College
Postbus 113
9800 AC  Zuidhorn

Email

info@bijbelcollege.nl

Bankrelatie

Wilt u het werk van de stichting steunen? U kunt uw gift overmaken op:

rek.nr.  (IBAN) NL54 INGB 0004 4755 98

t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH
o.v.v. Bijbel College

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Visie & Missie Yarah Bijbel College

Young black man reading bibleEen Bijbelschool is eigenlijk een ‘noodzakelijk kwaad’. Training en onderwijs van (jonge) mensen in de kennis van Gods Woord is de éérste taak van de lokale Gemeente. Veel gemeenten hebben echter niet de mogelijkheid hiertoe, vaak ontbreekt het aan bekwame docenten of de financiële mogelijkheden.

Het alternatief is dan een ‘Bijbelschool’ waarbij een Bijbelschool echter zich altijd dient te beseffen dat het niet een op zichzelf staand instituut is maar ten dienste staat van de gemeenten, zij zijn feitelijk een verlengstuk van het (gemeentelijk) onderwijs. Een Bijbelschool is derhalve géén “opleidingsinstituut voor voorgangers”.

Voor veel gelovigen is echter een Bijbelschoolopleiding een pratkische onmogelijkheid doordat zij bijvoorbeeld verplichtingen hebben naar hun gezin, gemeente of maatschappelijke verplichtingen (werk e.d.). Daarnaast is het vaak financieel onmogelijk voor veel mensen om de droom om een ‘Bijbelschoolopleiding’ te volgen te verwezenlijken.

Met onze online cursussen willen we dan ook zeker niet beogen het onderwijs in de gemeenten overbodig te maken maar, voorzover mogelijk, aan te vullen en (gratis) middelen en onderwijs aan de Gemeente van Christus Jezus aanbieden om zo een ieder die hier een verlangen naar heeft de mogelijkheid te bieden een Bijbelcursus/opleiding te volgen.

Onze visie is:

“Bijbels onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht zijn of haar middelen, draagkracht of achtergrond”

Onze Missie is:

“De (lokale) gemeenten en gelovigen (gratis) Bijbelse training en onderwijs bieden vanuit Evangelisch perspectief en grondslag”