Certificaten en Diploma

Na het doornemen van de lessen kunt u via de computer een online toetsen afnemen. Zie hiervoor de pagina “Toetsen“.

Aanvragen

Students SuccessLees svp onderstaande eerst goed door voor U een certificaat aanvraagt.

Het examen bestaat uit een serie van toetsen. Na het behalen van de diverse toetsen kunt u in aanmerking komen voor:

 1. Bijbel Basis Certificaat.
  Volg hiervoor eerst de Startersplus Basis Cursus
 2. Certificaat Bijbelse Studies
  Volg hiervoor eerst de Scofield Cursus
 3. Diploma Bijbelse Studies
  (behalen voorgaande onderdelen plus inleveren scriptie)

Om de online examens te kunnen doen, dient u een account aan te maken.

Proeftoets

Eerst eens een toets proberen voordat u begint om zo te ervaren hoe onze toetsen er uit zien? Doe het proefexamen. Het proefexamen levert U geen punten op maar maakt U vertrouwd met het online examen-systeem.

Certificaat

U kunt twee certificaten behalen. Het Bijbel Basis Certificaat (na examinering van de onderdelen Starters én Basis Cursus) en het Certificaat Bijbelse Studies. Deze certificaten kunt u onafhankelijk van elkaar behalen. Het is bijvoorbeeld niet nodig om éérst de Starters- en Basis Cursus te doen. Als u alleen het Certificaat Bijbelse Studies wilt volgen, kan dat ook (maar voor het Diploma dient u wel alle toetsen af te leggen).

Diploma Bijbelse Studies

Om het diploma te ontvangen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de online testen voor de certificaat-delen met voldoende resultaat afleggen
  (minimaal 70% score op de meerkeuze vragen);
 • een Bijbel- of woordstudie (scriptie) inleveren van minimaal 10.000 woorden.

Na het afleggen van alle examens en het inzenden van een ‘scriptie’ van minimaal 10.000 woorden kunt u dan een diploma ontvangen.

Kosten

Aan het toezenden van de certificaten zijn éénmalige kosten verbonden (vijfentwintig euro per certificaat). Met deze bijdrage steunt u tevens onze werkzaamheden. U kunt deze (kleine) bijdrage dan ook beschouwen als een gift aan de Stg. BTO Yarah die deze online Bijbelschool gratis aanbiedt.

Wanneer U beide certificaten hebt behaald en de scriptie hebt ingediend kunt U, wanneer de scriptie voldoende wordt beoordeeld en U voor beide certificaten de reeds verschuldigde bijdrage hebt overgemaakt, gratis het diploma ontvangen.

Over de Scriptie

Als u de certificaten hebt behaald kunt u het Diploma Bijbelse Studies ontvangen zodra wij een scriptie van u hebben ontvangen en deze door ons als ‘voldoende’ is beoordeeld.

De scriptie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

*) U mag een beschouwing over een Bijbels onderwerp schrijven, een thema uit de cursus verder uitwerken of een onderwerp-studie/scriptie krijgen waarbij u een onderwerp vanuit de Bijbel belicht (bijvoorbeeld een maatschappelijk probleem, een ontwikkeling binnen- of buiten de Gemeenten en kerken, etc).

Niveau opleiding

Het niveau en inhoud van de opleiding Dip.BS is vergelijkbaar met de diverse Amerikaanse, Canadese en internationale opleidingen die dit diploma (en/of het “Diploma Christian Studies”) uitgeven.

Erkenning en doel

Dit diploma is niet door de overheid erkend, zoals (bijna) alle Bijbelscholen en trainingen in Nederland dat niet zijn. Klik hier voor uitgebreide informatie hier over.