Downloads

Onderstaande downloads zijn presentaties en uitgewerkte bijbelse studiematerialen die u vrij kunt gebruiken voor uw eigen studie, gemeente, kring, etc. Klik met de rechtermuis-knop op de link en kies “Opslaan als” of “Save as”.

Overzicht van het Oude TestamentOVERZICHT VAN HET OUDE TESTAMENT
Het Overzicht van het Oude Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Oude Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Nieuwe Testament. (70 pagina’s persoonlijke notities, PDF-formaat).

» Download: Overzicht van het Oude Testament
» Lees meer informatie over deze uitgave

OVERZICHT VAN HET NIEUWE TESTAMENT
Het Overzicht van het Nieuwe Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Nieuwe Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Oude Testament.

Korte besprekingen van de Evangeliën, Handelingen, Brieven van Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, Johannes en de Openbaring aan Johannes. (66 pagina’s persoonlijke notities, PDF-formaat).

» Download: Overzicht van het Nieuwe Testament
» Lees meer informatie over deze uitgave

ESSAY TEMPLATE
Deze (word) template kan worden gebruikt voor het maken van uw scripties/essay t.b.v. het Diploma Bijbelse Studies.

DOWNLOADS
De downloads zijn in PDF-formaat

 • Verklarende Woordenlijst Statenvertaling.
  De Statenvertaling kent veel woorden die tegenwoordig in onbruik zijn geraakt. Deze handige lijst (boekje) bevat een uitgebreid overzicht met de verklaringen van deze “archaïsche” woorden.

PRESENTATIES
De presentaties kunnen op elke windows-computer worden opgestart en eventueel middels een beamer worden gepresenteerd aan anderen en/of door te printen.

 • Introductie op de Bijbel – Powerpoint presentatie
  Middels deze presentatie wordt overzichtelijk, kort en bondig, het Evangelie uitgelegd. Daarbij is een begeleidende tekst beschikbaar die u kunt gebruiken als basis-tekst voor uw Evangelie-verkondiging.
   Download Presentatie  Download begeleidende tekst
 • De Bijbel – Eén boek, Eén boodschap! – Powerpoint presentatie
  In deze overzichtelijke, slechts acht sheets tellende, presentatie wordt het centrale thema van de Bijbel uitééngezet: hoe alles in de Schriften toeleidt naar- en voortvloeit uit de openbaarwording van de Here Jezus.
   Download Presentatie
 • De Bijbelse Gemeente – Powerpoint presentatie
  De presentatie gaat in 7 overzichtelijke sheets in op de functies welke in de Bijbelse gemeente of kerk bestaan zoals: Opziener (oudste), Leraar, Herder, Evangelist en Diaken. Met tekstverwijzingen. Deze presentatie toont, hoe een gemeente, door de juiste functies in te stellen en op Bijbelse wijze hier mee om te gaan, kan groeien op een gezonde manier, naar Nieuw-Testamentisch model.
   Download presentatie
 • Het Evangelie Delen – Powerpoint presentatie
  Een presentatie van de belangrijkste principes rondom Evangelisatie. De tekst van deze presentatie kan eveneens gedownload worden (PDF-formaat).
    Download presentatie  Download begeleidende tekst

SOFTWARE

Bijbelprogramma’s

 • Bible Desktop
  Een bijbelprogramma gebaseerd op Java en daarom geschikt voor nagenoeg alle computers van Apple, Linux, Windows98 tot Windows7! De Bible Desktop gebruikt JSword modules en daardoor is nagenoeg elke electronische vertaling beschikbaar alsmede vele commentaren, concordanties enz, enz. – Bible Desktop is “Open Source”, oftewel gratis te gebruiken!
 • The Word
  Een zeer uitgebreid bijbelprogramma. Met zeer veel bijbelvertalingen, grondtekst, commentaren en boeken. Diverse contributies van andere programmeurs beschikbaar waaronder de StatenVertaling met kanttekeningen.
  > Korte recensie/bespreking (Facebook-link)
  > Downloaden/website
 • Unbound Bible Tool
  Een super eenvoudige, maar krachtige, Bijbeltool voor Windows en Apple-computers.
  > Download link

Overige programma’s

 • Libre Office
  Opvolger of ‘fork’ van Open Office. Dit Office-pakket is van zeer hoge kwaliteit, compatible met Microsoft Word, Excel en vele andere populaire document formaten. Ook heeft het een PDF-export, een eigen database-programma (vergelijkbaar met Microsoft Access), Presentatieprogramma, en bevat daarnaast DRAW, een programma voor krachtige en intuïtieve stroomschema’s en het bewerken van foto’s en afbeeldingen.
  https://nl.libreoffice.org/
 • Open Office
  Gratis “Open Source” tekstverwerking, spreadsheet, presentatie. Compatible met Microsoft Word en Excel! Inclusief “PDF-export” voor het maken van documenten die u kunt delen met anderen. De presentatie-software is ideaal voor het maken van “powerpoints” voor studies en prediking
  http://www.openoffice.org/nl/
 • Foxit PDF-reader.
  Foxit’s Secure PDF is een veilige PDF-reader en zeer gebruikersvriendelijk
  http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
 • CutePDF
  PDF bewerking en genereren.
  http://www.cutepdf.com/
 • Window’s Movie Maker
  Maak zelf filmpjes voor bijvoorbeeld presentaties e.d
  http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-live/movie-maker