Bestuur

Het Bijbel College is onderdeel van de

Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah, Zuidhorn

Email: info@bijbelcollege.nl
Postadres: Postbus 113, 9800 AC Zuidhorn

Bijbelcursus

De Bijbelcursus, welke eerder onder de naam ‘Internet Bijbel Cursus’ beschikbaar werd gesteld, is samengesteld onder redactie van R. Brinkman (voorzitter Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah). Daarnaast zijn er bijdragen van een groot aantal bijbelleraren (met toestemming) aan de website toegevoegd.

Voor deze website is de cursus opnieuw ingedeeld, voorzien van enkele aanvullingen en verbeteringen en daarnaast in een aantal handzame PDF-documenten ter download beschikbaar gesteld.

Scofield cursus

De Scofield cursus bestaat uit drie delen.

  • Het éérste deel bestaat grotendeels uit een (vrije) bewerking van- c.q. is qua opzet gebaseerd op het programma (“Affirmation of Faith”) van het Bethlehem Institute, Desiring God Ministries, Minneapolis. Desiring God Ministries wordt geleid door John Piper, bekend Amerikaans Theoloog en predikant afkomstig uit de Baptistenkerk. 
  • Het twééde deel bestaat uit lessen over- en uit de Bijbel van de hand van Dr. C.I. Scofield, eminent Bijbelgeleerde welke leefde van 1843 – 1921. Dr. Scofield is vooral bekend van zijn Scofield Reference Bible. De lessen zijn verzameld, bewerkt en qua taalgebruik aangepast naar deze tijd.
  • Het derde deel is een verzameling van artikelen van diverse auteurs en oorspronkelijke artikelen van de (medewerkers van) Stichting Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah, www.yarah.nl.

Het zwaartepunt van dit cursusdeel ligt bij de lessen van Dr. Scofield, reden waarom wij dit de “Scofield cursus” hebben genoemd.

Bijdragen

Het BijbelCollege.nl heeft artikelen, studies e.d. aangeboden gekregen, geplaatst danwel overgenomen –voor zover nodig met toestemming van de auteurs en/of nabestaanden– van onder andere:

Creative Commons-licentie

Deze cursus is, voor wat betreft het oorspronkelijke materiaal, geregistreerd onder de Creative Commons-licentie (CC BY-NC-SA 4.0), een licentiemodel dat gratis delen van bronmateriaal beoogd. Klik hier voor de details.

Voor alle originele artikelen, studies, enz. van dit online Bijbel College geldt dat overname is toegestaan mits zonder winstoogmerk, met bronvermelding en bij delen van materiaal mag dit alleen onder dezelfde licentie-voorwaarden.

Het delen van materiaal waar wij toestemming tot plaatsen voor hebben gekregen is niet toegestaan. U dient bij de oorspronkelijke schrijver(s) toestemming hiervoor te vragen.