Onderwerpstudies

De studies in dit gedeelte zijn “op onderwerp” en zijn bedoeld om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen die (mogelijk) eerder slechts kort zijn belicht of als aanvulling zijn bedoeld op eerdere lessen.

Deze lessen en studies worden niet geëxamineerd en zijn dus volledig optioneel.

U kunt deze lessen los van de starters- en basis-cursus lezen/bestuderen. Deze studies zijn ‘verzamelde werken’ van de hand van diverse auteurs/redacteuren.

bookDit gedeelte van de website is nog niet volledig. Wij hopen zo spoedig mogelijk alle (aanvullende) lessen en artikelen (weer) beschikbaar te kunnen stellen.

Onderwerpen
De onderwerp-studies zijn, onderstaand, verdeeld over diverse thema’s.

Christelijk leven / praktisch

De Gemeente

Sekten en dwalingen

Toekomst

  • Wat is de Hemel (Jb. Klein Haneveld)
  • De verschillende gedachten betreffende de opname in relatie tot de “Grote Verdrukking”,
    door David M. Williams.
  • De Wederkomst van de Here Jezus (2 Thess. 2). Met 2 schema’s in PDF-formaat.
  • De Eindtijd – Een zeer uitgebreide studie. Het Duizendjarig Rijk en de voorafgaande gebeurtenissen zoals de “opname van de Gemeente”, de “Grote verdrukking” en het (wederom) aangenomen worden van Israël

Vertaling(en)

Tips voor sprekers, studieleiders e.d.

  • Tips voor Bijbelstudiekringen (kringleiding, studieleiding)
  • Spreken in het openbaar (algemene tips)
  • Zes Tips voor betere prediking