Donaties

gratis bijbelschool giftenBijbels Onderwijs is extreem belangrijk. Zonder kennis van de Bijbel, het Woord van God, gaat Gods Volk ten onder zegt de Here God in Hosea 4:6.

De Stichting Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah stelt zich ten doel gratis bijbels onderwijs in de vorm van onder andere deze gratis bijbelschool beschikbaar te stellen.

Wij kunnen daarvoor niet zonder (enige) financiële steun. Wilt u ons helpen bij het verspreiden van Gods Woord middels het sponsoren van onze Gratis Bijbelschool?

Visie en Missie

Onze visie is:

“Bijbels onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht zijn of haar middelen, draagkracht of achtergrond”

Onze Missie is:

“De (lokale) gemeenten en gelovigen (gratis) Bijbelse training en onderwijs bieden vanuit Evangelisch perspectief en grondslag”

Steun voor ons werk

Wij willen voor niemand een drempel opwerpen op financieel of sociaal gebied om kennis te kunnen nemen van Gods Woord.

Dit kunnen wij doen doordat wij werken met vrijwilligers, sponsoring en door de vrijwillige gaven die wij ontvangen. Hoewel wij slechts een zéér bescheiden bijdrage vragen voor de certificaten is het in sommige gevallen voor mensen zelfs niet mogelijk dat te betalen. Wij zouden graag écht iedereen een kans willen bieden om een Certificaat of Diploma Bijbelse Studies te behalen.

Wilt u ons werk steunen? We zouden het fijn vinden als u een (kleine) gift aan ons werk zou doen!

Donaties Stichting Yarah

Gebruik de “donatieknop” hieronder om direct een bijdrage te doen

Donatie Stichting Yarah

of maak uw gift over op onderstaande rekening:

rek.nr. (IBAN) NL54 INGB 0004 4755 98
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH
o.v.v. Bijbel College

Hartelijk dank voor uw steun voor ons werk!