Programma

Het Yarah Bijbel College is een gratis Bijbelschool opleiding zonder winstoogmerk. U kunt via onze Bijbelschool gratis alle lesmaterialen downloaden op uw computer, tablet (Android of iPad) of telefoon en bestuderen wanneer het u uitkomt. Thuis, onderweg, in de pauze op school of werk.

Direct naar de Bijbelcursus

Na het bestuderen van de lessen kunt u online examen afleggen. Na het behalen van de examens kunt u, nadat u tevens een ‘scriptie’ hebt ingeleverd welke door ons beoordeeld zal gaan worden, uiteindelijk een diploma behalen.

Programma Bijbelschool

Het volledige programma van onze Bijbelschool bevat de volgende onderdelen, welke zijn verwerkt in de diverse lessen.

Algemene bijbelkennis

 • Kennis op hoofdlijnen van de Bijbel en Bijbelse feiten;
 • Kennis opdoen over de Bijbel naar hoofdgroepen, indeling hiervan kennen.
 • Oude Testament
  – Wet, Profeten, historische boeken;
 • Nieuwe Testament
  – Evangeliën, Brieven, Openbaringen;

Bijbelstudiemethoden

 • Bestudering van diverse methoden van Bijbelstudie
 • Toepassing van diverse methoden van Bijbelstudie

Boekstudie
Chronologische studie van de boeken van de Bijbel

 • Oude Testament
  • Introductie op het Oude Testament;
   • Bijbelse Archeologie;
   • Bijbelse historie;
   • Bijbelse topologie;
  • Nadere bestudering van de Wet, Profeten, historische boeken.
 • Nieuwe Testament
  • Introductie op het Nieuwe Testament;
   • NT-ische Archeologie, historie en topologie;
   • Het Oude Testament in het Nieuwe Testament
   • De historiciteit van de Here Jezus;
  • Bespreking/kennis van:
   • Evangeliën;
   • Brieven;
   • Openbaring
  • Studies op onderwerp

Apologetiek

 • Verdediging van de Bijbelse leer & feiten
 • het weerleggen van de critici van de Schrift.

Theologie
Algemene inleiding op theologische begrippen, kennis en toepassing hiervan:

 • Bibliologie (bijbelwetenschap, ontstaan van de bijbel)
 • Hermeneutiek (interpretatiekunde, regels mbt uitleg van de Schrift)
 • Ecclesiologie (de “leer over de kerk”)
 • Eschatologie (de toekomst, leer over de toekomstige dingen)
 • Wereldreligies

Kerk/gemeente-historie

 • De eerste Christelijke gemeente(n);
 • De vroege kerk;
 • De reformatie;
 • De kerk in deze tijd (stromingen, sekten, etc).

Thematische Bijbelstudies

 • Studies over een groot aantal onderwerpen (v/h Scofield Bijbel College)

Bijbelvertaling(en)
De voorkeursvertaling(en) welke gebruikt worden zijn de NBG 1951-editie en de  Staten Vertaling 1977. Andere vertalingen welke gebruikt worden staan vermeld in de betreffende artikelen, studies e.d.

Taalstudie en tekstkritiek

Voor wie dichter bij de grondtekst wil komen kunnen wij de “Strongs” aanraden. Deze is vaak via Marktplaats of andere aanbieders nog verkrijgbaar in het Nederlands of online via bijvoorbeeld BijbelAantekeningen te raadplegen (een prima studie-site, klik hier).

Examens

De examens worden online afgenomen, middels multiple choice toetsen. Resultaten er van kunt u direct, in de email, toegestuurd krijgen aangezien de examens geautomatiseerd worden verwerkt.

U hoeft zich niet op te geven voor de online examens. U kunt deze, net als de online lessen, afnemen wanneer u wilt. Het afnemen van een examen is gratis. Wilt u een certificaat of het Diploma Bijbelse Studies ontvangen dan brengen wij hiervoor een onkostenvergoeding in rekening. U steunt hiermee het werk van het BijbelCollege!