Proefexamen

Deze test is een voorbeeld van een examen zoals deze door ons gebruikt wordt. De examens zijn multiple-choice en de vragen worden in wisselende volgorde gesteld. U kunt maximaal 7 punten behalen in deze test.

1. U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Elk goed antwoord is een punt.

Lucas was een arts die twee Bijbelboeken heeft geschreven. Welke boeken waren dat?

 
 
 
 

2. Het Christendom is een mono-theïstische godsdienst.

 
 
 

3. Selecteer het goede antwoord uit onderstaande stellingen:

 
 
 
 

4. De Bijbel leert dat de wereld in zeven dagen is geschapen. Klopt dat?

 
 

5. Paulus was één van de twaalf discipelen van Jezus

 
 

6. Gelovige Christenen zullen niet kunnen liegen

 
 
 

Vraag 1 van 6