Home » Certificaten » Proefexamen

Proefexamen

Deze test is een voorbeeld van een examen zoals deze door ons gebruikt wordt. De examens zijn multiple-choice en de vragen worden in wisselende volgorde gesteld.

1. Paulus was één van de twaalf discipelen van Jezus

 
 

2. U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Elk goed antwoord is een halve punt.

Lucas was een arts die twee Bijbelboeken heeft geschreven. Welke boeken waren dat?

 
 
 
 

3. Gelovige Christenen zullen niet kunnen liegen

 
 
 

4. Het Christendom is een mono-theïstische godsdienst.

 
 
 

5. De Bijbel leert dat de wereld in zeven dagen is geschapen. Klopt dat?

 
 

6. Selecteer het goede antwoord uit onderstaande stellingen:

 
 
 

Vraag 1 van 6

All rights reserved © Stg. BTO Yarah | Hosted by Brinkman.IT | Original template by WPZOOM Theme: Academica by WPZOOM.