Home » Certificaten » Proefexamen

Proefexamen

Deze test is een voorbeeld van een examen zoals deze door ons gebruikt wordt. De examens zijn multiple-choice en de vragen worden in wisselende volgorde gesteld.

1. Selecteer het goede antwoord uit onderstaande stellingen:

 
 
 

2. U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Elk goed antwoord is een halve punt.

Lucas was een arts die twee Bijbelboeken heeft geschreven. Welke boeken waren dat?

 
 
 
 

3. Paulus was één van de twaalf discipelen van Jezus

 
 

4. Gelovige Christenen zullen niet kunnen liegen

 
 
 

5. De Bijbel leert dat de wereld in zeven dagen is geschapen. Klopt dat?

 
 

6. Het Christendom is een mono-theïstische godsdienst.

 
 
 

Vraag 1 van 6