Proefexamen

Deze test is een voorbeeld van een examen zoals deze door ons gebruikt wordt. De examens zijn multiple-choice en de vragen worden in wisselende volgorde gesteld. U kunt maximaal 7 punten behalen in deze test.

1. Het Christendom is een mono-theïstische godsdienst.

 
 
 

2. Gelovige Christenen zullen niet kunnen liegen

 
 
 

3. De Bijbel leert dat de wereld in zeven dagen is geschapen. Klopt dat?

 
 

4. U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Elk goed antwoord is een punt.

Lucas was een arts die twee Bijbelboeken heeft geschreven. Welke boeken waren dat?

 
 
 
 

5. Selecteer het goede antwoord uit onderstaande stellingen:

 
 
 
 

6. Paulus was één van de twaalf discipelen van Jezus

 
 

Vraag 1 van 6