Bijbelvertalingen en Het Gezag van de Bijbel

Wie gelooft dat de Bijbel het Woord van God is, is er van overtuigd dat dit woord bekend moet worden gemaakt onder de mensen. Daarom is ook vertaling van de Bijbel noodzakelijk. Want: de oorspronkelijke talen, Hebreeuws, Grieks en Aramees, wordt door de massa niet gelezen of gesproken.

Deze talen hebben zelf daarnaast ook een ontwikkeling doorgemaakt door de eeuwen heen. Waardoor je, als je bijvoorbeeld al het tegenwoordige Hebreeuws zou beheersen, dat onvoldoende is om de oude teksten te begrijpen.

Een (goede) vertaling, door experts gemaakt, is daarom essentieel. Ze moeten beschikken over diepgaande kennis van de talen en het is een vereiste dat ze ook goed op de hoogte zijn met de inhoud van de Bijbel. Daarnaast is het uiteraard héél belangrijk dat ze een goed inzicht en begrip hebben van de tijd, de cultuur, waarin de Bijbelse verhalen tot stand kwamen en geschreven werden.

Bijbelvertaling

De eerste (gedrukte, complete) Nederlandse Bijbelvertaling verscheen in 1480. De eisen voor een vertaling van de Bijbel zijn vaak maar summier; de synode van Dordrecht stelde bijvoorbeeld maar een paar eisen aan de vertaling die we nu kennen als de “Staten Vertaling”.

De twee belangrijkste eisen voor een Bijbelvertaling zijn:

  1. Het woord van God doorgeven en daarom ‘getrouw en nauwkeurig vertalen‘;
  2. Het woord van God begrijpelijk overbrengen aan de lezer. Een technisch correcte, of veel te letterlijke, vertaling is immers niet altijd even begrijpelijk voor een lezer van nu!

Gezag van de Bijbel

Dit kan (en zal) leiden tot verschillen in vertalingen. En dat is geen enkel probleem. Kennis van vertalers is de afgelopen eeuwen toegenomen, grondtekstverzamelingen verbeterd, er is meer inzicht gekomen door archeologische vondsten en ga zo maar door. Die verschillen zijn daarom niet negatief maar pósitief!

De variaties die we in vertalingen zien, door de eeuwen heen maar ook wanneer we hedendaagse vertalingen vergelijken, geven de rijkdom aan van de grondtekst. Door deze vertalingen naast elkaar te leggen en te bestuderen krijgen we alleen maar méér inzicht in die rijkdom.

Geen énkele Bijbelvertaling is daarom gezaghebbend. Laat staan dat een vertaling een ‘verbetering’ van de grondtekst zou zijn en een vertaling alleen afdoende is, zonder de grondteksten. Het gezag van de Bijbel is niet te ontlenen aan één specifieke vertaling. Daarmee doen we niet alleen ons zelf, als lezers van het Woord, tekort maar bovenal Gods Woord!

BijbelCollege
Author: BijbelCollege

Beheer BijbelCollege