Vijfde Diploma Bijbelse Studies

Vijfde student afgestudeerd voor Diploma Bijbelse Studies aan het Yarah Bijbel College.

Deze maand is door de 5e student, dhr. H. de Groot, via het Bijbel College het “Diploma Bijbelse Studies” behaald. Felicitaties aan H. de Groot die naast het behalen van de examens een prachtige scriptie heeft gemaakt over de Doop. De scriptie is hier te vinden: https://bijbelcollege.nl/examen/afgestudeerd/.

Voor het behalen van het Diploma Bijbelse Studies dienen alle examens met goed gevolg te worden afgelegd en vervolgens dient er een ‘afstudeeropdracht’ in de vorm van een essay/scriptie te worden gemaakt. De afgelopen acht jaar hebben tot nu toe slechts vijf studenten dit volledige traject met succes afgerond. Het vergt veel discipline, daar zijn wij ons van bewust, om dit gehele traject succesvol te volgen.

BijbelCollege
Author: BijbelCollege

Beheer BijbelCollege