Nieuwe website

Wederom hebben wij de website vernieuwd. De oorzaak was gelegen in een technisch probleem in de vorige versie van de site waardoor wij genoodzaakt waren na lang zoeken naar het probleem hier geen energie meer in te steken en er voor te kiezen om de site opnieuw op te bouwen. Naast een nieuwe lay-out beginnen we het jaar echter ook met een nieuw examen-systeem! De nieuwe site is op 3 >> Lees hier verder ..