Home » Over ons » Erkenning

Erkenning

Erkenning en doel

Het Yarah Bijbel College, de certificaten en het diploma die wij uitgeven, is niet door de overheid erkend, zoals (bijna) alle Bijbelscholen en trainingen in Nederland dat niet zijn. Het wordt niet uitgegeven door een kerkverband en het behalen van het certificaat is geen garantie dat u daardoor ‘erkend’ wordt als, bijvoorbeeld, bijbelleraar, voorganger e.d. – de doelstelling van de examens en dit certificaat is

  • voor uzelf verifiëren dat u de lessen bestudeerd hebt en voldoende begrepen;
  • eventueel derden aan te tonen dat u deze cursus met goed gevolg doorlopen hebt.

Aangezien de inhoud van de cursus publiek is, kunnen derden eenvoudig verifiëren wat de door u opgedane en getoetste kennis is en zich hiervan een helder beeld vormen. Zij kunnen zien wat de hoeveelheid en diepgang van de stof is. Dit geeft het diploma een duidelijke meerwaarde ten opzichte van veel andere Bijbelscholen en opleiders!

Het grote verschil tussen het Bijbel College en veel andere Bijbelscholen is:

  • dat wij het onderwijs gratis aanbieden;
  • u het onderwijs thuis, in uw eigen tempo, kunt volgen – geheel of gedeeltelijk, al naar gelang uw behoefte;
  • u geen materialen hoeft aan te schaffen: al het materiaal wordt gratis beschikbaar gesteld via deze website;
  • er geen (administratieve) verplichtingen zijn!

Het nadeel van het volgen van online lessen is dat er geen klassikaal onderwijs gegeven wordt waarmee interactie met docenten en mede-studenten niet, of slechts beperkt, kan plaatsvinden.

Overheidserkenning

Er zijn in Nederland twee soorten erkende onderwijsinstellingen:

  • Universiteiten en hogescholen staan in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ze krijgen geld van de Rijksoverheid.
  • Een aantal particuliere opleidingen. Zij krijgen geen geld van de overheid. Ze krijgen erkenning na onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO. De diploma’s zijn daarna wettelijk erkend.

Wij worden door de overheid niet gefinancieerd. Daarnaast geven wij ook géén wettelijk erkende ‘graden’ (bijvoorbeeld Associate Degree of Bachelor Degree) of diploma’s uit. Daarmee is erkenning van ons opleidingsinstituut onmogelijk. Alleen HBO- en Universitaire opleidingen zijn als zodanig erkend door de Nederlandse overheid. Klik hier voor meer informatie.