Certificaat behaald en afgestudeerd aan het BijbelCollege Mei 2022

In de maand mei 2022 is er wederom een student, G.A. Boon, die het Bijbel Basis Certificaat behaald heeft en is E.J. Koolmees de zesde student die is afgestudeerd aan het BijbelCollege.

Dhr. Koolmees heeft na het behalen van de certificaten een scriptie gemaakt over het onderwerp “Ontstaan van de kerk en haar versplintering”. Deze kan, net als alle eerdere ingeleverde scripties, hier worden gelezen.

Elke scriptie is een persoonlijke weerslag, opvatting en exegese van het Woord van God. Dhr. Koolmees heeft een interessante scriptie gemaakt gericht op het ontstaan van de eerste gemeente en hoe de kerk(en) over de eeuwen heen versplinterden als in dat er verschillende stromingen ontstonden. Zeer lezenswaardig!

Inmiddels hebben hiermee 21 studenten het Bijbel Basis Certificaat behaald. Middels het (formeel) behalen en aanvragen van een certificaat en/of het diploma steunen de studenten ook het Bijbel College.