Gratis Bijbelschool

Welkom bij het Yarah Bijbel College, dé gratis Bijbelschool!
Het Yarah Bijbel College is een volledige, gratis en online, Bijbelschool in Nederland.

Gratis Bijbelschool Certificaat Bijbelse Studies Gratis Bijbelschool Certificaat Bijbelse Studies Gratis Bijbelschool Certificaat Bijbelse Studies

Zie voor meer informatie over de inhoud van deze gratis online Bijbelschool de diverse onderdelen het Programma van het Bijbel College.

Welkom bij de Gratis Bijbelschool

Het BijbelCollege is een gratis Bijbelschool met een interkerkelijke grondslag. Wij bieden de lessen en examens van het Bijbelcollege gratis aan uitgaande van het Bijbelse principe dat de Here Jezus onderwijst:

“Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Mt. 10:8, SV)

Via deze website kunt u een gratis, Bijbelgetrouwe, Bijbelcursus volgen welke u na het behalen van de certificaten en het inleveren van een ‘scriptie’ recht geeft op een Diploma Bijbelse Studies van Stichting Yarah’s Bijbel College.

Aanmelden Gratis Bijbelschool

  • Inschrijven is niet nodig om het lesmateriaal door te nemen.
  • Al het lesmateriaal staat op de website en er is geen registratie noodzakelijk.
  • Er zijn géén huiswerkopdrachten.

U kunt beginnen met de lessen wanneer u wilt. Het online examen-systeem is (ook) voor iedereen beschikbaar. Het enige dat u dient te doen voor het maken van de online toetsen is een account aanmaken.

Deze Bijbelschool heeft géén vooropleidingseisen.

> Lees hier verder voor informatie over de toetsen en het examen

Bijbel Certificaten en Diploma Bijbelse Studies

U kunt via deze website een volledig gratis Bijbelschool-opleiding volgen. Alle lessen alsmede de examens zijn gratis.

Voor het ontvangen van het diploma, inclusief de certificaten, betaalt u een éénmalige bijdrage van vijfentwintig euro per certificaat voor verzending, administratie- en verwerkingskosten.

Wij hebben het Evangelie, de Blijde Boodschap van Verlossing en Verzoening door Christus Jezus, gratis (“om niet”) ontvangen. Daarom geven wij het gratis door! U kunt de volledige online Bijbelcursus gratis inzien, lezen, bestuderen en zelfs doorgeven aan anderen.


Onze visie is:

“Bijbels onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht zijn of haar middelen, draagkracht of achtergrond”

Onze Missie is:

“De (lokale) gemeenten en gelovigen (gratis) Bijbelse training en onderwijs bieden vanuit Evangelisch perspectief en grondslag”


Steun ons werk

Wij willen voor niemand een drempel opwerpen op financieel of sociaal gebied om kennis te kunnen nemen van Gods Woord. Dit kunnen wij doen doordat wij werken met vrijwilligers, sponsoring en door de vrijwillige gaven die wij ontvangen. Wilt u ons werk steunen? We zouden het fijn vinden als u een (kleine) gift aan ons werk zou doen!

Gebruik de “donatieknop” hieronder om direct een bijdrage te doen

Donatie Stichting Yarah

of maak uw gift over op onderstaande rekening:

rek.nr. (IBAN) NL54 INGB 0004 4755 98
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH
o.v.v. Bijbel College

Hartelijk dank voor uw steun voor ons werk!

Materialen en Rechten (licentie)

Deze cursus is geregistreerd -en wordt uitgebracht, voor wat betreft de inhoud van de website- onder de Creative Commons-licentie, een licentiemodel dat gratis delen van bronmateriaal beoogd. Klik hier voor de details.

Voor alle artikelen, studies, enz. van dit online Bijbel College geldt dat overname is toegestaan mits zonder winstoogmerk, met bronvermelding en alleen met voorafgaande toestemming.